Velkomen til heimsida åt Måldyrkingslaget!

Norskt Måldyrkingslag vart skipa som eit akademi for det norske målet i 1928. Laget verkar for å gjera norskt mål til ein god reidskap på alle umkverve i samfund og tankeheim.

Norskt Måldyrkingslag
Grensa 8 C hjå Miljøloftet
0159 OSLO